Hamelika 1981

Číslo Datum vydání Poř.č.
uváděné
Poř.č. ve
skutečnosti
Stran
v čísle
Stran
v ročníku
Stran od
1. roč.

Obsah 1981

1.

9. března 1981 101. 103. 22 22 1536

2.

18. května 1981 102. 104. 20 42 1556

3.

24. srpna 1981 103. 105. 20 62 1576

4.

16. září 1981 104. 106.

18

80 1594

5.

25. září 1981 105. 107.

16

96 1610

6.

21. října 1981 106. 108.

16

112 1626

mim.

7. prosince 1981 107. 109.

48

48 1674

7.

30. prosince 1981 108. 110.

18

130 1692