Hamelika 1982

Číslo Datum vydání Poř.č.
uváděné
Poř.č. ve
skutečnosti
Stran
v čísle
Stran
v ročníku
Stran od
1. roč.

Obsah 1982

1.

28. března 1982 109. 111. 20 20 1712

2.

24. dubna 1982 110. 112. 20 40 1732

3.

17. května 1982 111. 113. 20 60 1752

4.

5. června 1982 112. 114.

20

80 1772

5.

30. června 1982 113. 115.

20

100 1792

6.

29. července 1982 114. 116.

20

120 1812

7.

31. října 1982 115. 117.

20

140 1832

8.

30. prosince 1982 116. 118.

20

160 1852