Hamelika 1988

Číslo Datum vydání Poř.č.
uváděné
Poř.č. ve
skutečnosti
Stran
v čísle
Stran
v ročníku
Stran od
1. roč.

1.

30. září 1988 167. 172. 16 16 2870

2.

30. prosince 1988 168. 173. 20 36 2890