Hamelika 1989

Číslo Datum vydání Poř.č.
uváděné
Poř.č. ve
skutečnosti
Stran
v čísle
Stran
v ročníku
Stran od
1. roč.

Obsah 1988-89

1.

25. září 1989 168. 174. 20 20 2910

2.

25. října 1989 169. 175. 18 38 2928