Hamelika 2009

Číslo Datum vydání Poř.č.
uváděné
Poř.č. ve
skutečnosti
Stran
v čísle
Stran
v ročníku
Stran od
1. roč.

Obsah 2009

1.

30. dubna 2009 393. 400. 28 28 7155

2.

30. června 2009 394. 401. 26 54 7181

3.-4.

30. září 2009 395.-396. 402.-403. 58 112 7239

5.-6.

31. října 2009 397.-398. 404.-405.

112

224 7351

7.-8.

15. listopadu 2009 399.-400. 406.-407.

112

336 7463

9.-10.

30. listopadu 2009 401.-402. 408.-409.

122

458 7585

11.

15. prosince 2009 403. 410.

22

480 7607

12.

31. prosince 2009 404. 411.

18

498 7625